Jaka prędkość dla portu konsolowego?

Wybierz odpowiednią prędkość transmisji, aby połączyć się z przełącznikiem przez port konsolowy.

Masz do wyboru dwie prędkości: 9 600 i 115 200 kb/s

Przełączniki niższych serii (S4600) korzystają zazwyczaj z prędkości 9 600, a wyższych (S5750) z prędkości 115 200 kb/s.

Jeśli przełącznik nie reaguje na zadanej prędkości, wybierz drugą możliwość.

Jak zmienić język w WEB interface?

W urządzeniach DCN w łatwy sposób zmienisz wyświetlany język. Sposób zmiany zależy od rodzaju i modelu urządzenia.

Możesz to zrobić z linii komend lub z poziomu interfejsu web (podczas logowania, jak też już po zalogowaniu).

  • Z linii poleceń CLI wpisz polecenie:
    SW(config)#web language english
  • Podczas logowania się do urządzenia:

  • Po zalogowaniu:

Jak zaktualizować przełącznik?

Zaktualizuj firmare, jeżeli Twoje urządzenie nie posiada najnowszego oprogramowania, lub gdy poprawiona została któraś z kluczowych funkcjonalności..

Potrzebny Ci będzie numer DevTypeID, aby wybrać właściwą wersję oprogramowania.

Instrukcja aktualizacji krok po kroku oraz najnowsze oprogramowanie znajdziesz na stronie www.dcneurope.eu/firmware-download

Jak włączyć dostęp do CLI przełącznika przez SSH?

Domyślnie dostęp do przełącznika za pomocą ssh jest wyłączony. Aby go uruchomić, w CLI z poziomu konfiguracji globalnej, wydaj komendę:

Switch(config)#ssh-server enable

Umożliwi to dostęp przez ssh dla wszystkich użytkowników wykreowanych na przełączniku.

Weryfikacja uruchomienia usługi możliwa jest komendami:

show running-config
show running-config | include ssh

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne z użyciem komendy:

show ssh-server


Wyłączenie ssh odbywa się komendą:

Switch(config)#no ssh-server enable
Jak włączyć dostęp do GUI przełącznika przez HTTPS?

Na przełącznikach DCN dostęp do WEB GUI jest standardowo uruchomiony (dlatego komenda show running-config nie pokaże uruchomienia usługi).

Jeżeli usługa została wyłączona, ponowne jej uruchomienie jest możliwe przy pomocy poniższej komendy z poziomu konfiguracji globalnej:

Switch(config)#ip http server

Dla użytkownika „admin” umożliwia to połączenie się z WEB GUI przełącznika. Aby udostępnić tę funkcję dla innych wykreowanych użytkowników, potrzebne jest wydanie dodatkowej komendy:

Switch(config)#web login privilege open

Po zalogowaniu dostępny dla użytkownika jest prosty interfejs graficzny z grafiką nie obciążającą pamięci przełącznika.

-wyłączyć usługę możemy komendą:

Switch(config)#no ip http server

Switche dysponują możliwością łączenia się z wykorzystaniem https. Uruchamiamy usługę komendą:

Switch(config)#ip http secure-server
Przez który port lepiej zaktualizować oprogramowanie przełącznika, przez serial czy management port?

Jeśli przełącznik ma port do zarządzania (management), wtedy lepiej jest aktualizować przełącznik przez ten port, przyspieszy to proces aktualizacji.

W sytuacji gdy przełącznik nie jest wyposażony w port zarządzania („Mgmt”) wtedy można się posłużyć dowolnym portem skonfigurowanym jako Access przypisanym do wskazanego Vlan.

Domyślnie wszystkie porty są w trybie Access i mają przypisany Vlan nr 1. Sposób adresowania Interface Vlan omówiony w innym artykule.

Jaki jest domyślny adres IP przełączników?

Przełączniki DCN domyślnie nie posiadają przypisanego adresu IP do żadnego vlanu ani portu.

Adres ip można ustawić: statycznie (instrukcja w innym pkt w FAQ) lub dynamicznie za pomocą 'dhcp-client’.

Przy domyślnej/fabrycznej konfiguracji przełącznik w pierwszej minucie po uruchomieniu ma działającego 'dhcp-client-a’ w valnie 1 oraz na porcie MGMT (jeśli taki port posiada). 'Dhcp-client’ w tym trybie służy do auto-provisiongu, czyli do pobrania pre konfiguracji z serwera TFTP.

Jak ustawić adres IP przełącznika?

Wszystkie porty przełącznika są domyślnie w VLAN 1, aby ustawić adres IP przełącznika, należy przypisać adres do interfejsu VLAN 1 lub w razie potrzeby utworzyć inny potrzebny nam VLAN i przypisać adres do jego interfejsu .

S4600-10P-SI>
S4600-10P-SI>enable
S4600-10P-SI#config terminal
S4600-10P-SI(config)#interface vlan 1
S4600-10P-SI(config-if-vlan1)#IP address 192.168.1.10 255.255.255.0
Jaki jest domyślny adres AP?

Punkty dostępowe Wi-Fi DCN mają domyślny adres IP: 192.168.1.10. Z wykorzystaniem tego adresu możemy zalogować się do interfejsu konfiguracji urządzenia.

Jak ustawić adres portu do zarządzania?

Aby przypisać adres do portu umożliwiającego zarządzanie przełącznikiem (Mgnt), należy skonfigurować interface Ethernet 0.

S4600-10P-SI>
S4600-10P-SI>enable
S4600-10P-SI#config terminal
S4600-10P-SI(config)#interface ethernet 0
S4600-10P-SI(config-if-vlan1)#IP address 192.168.1.10 255.255.255.0

Kontroler nie wykrywa AP podczas uruchamiam sieć WLAN

Podczas uruchamiania sieci bezprzewodowej Wi-Fi na urządzeniach DCN, może wystąpić problem, że kontroler nie wykrywa punktów dostępowych. Taka sytuacja występuje gdy kontroler nie ma skonfigurowanego adresu Wireless Management IP. Adres ten konfigurowany jest z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Korzystając z interfejsu graficznego kontrolera, konfigurację wykonujemy jak na poniższym zrzucie ekranu:


Konfiguracja jest możliwa także przez linię komend. Jest to parametr ‘static-ip’ w sekcji ‘wireless’.

DCWS-6028-C#
DCWS-6028-C#conf
DCWS-6028-C(config)#wireless
DCWS-6028-C(config-wireless)#static-ip 192.168.1.1

Adres który należy tu ustawić to jeden z adresów ip przypisanych do ‘interfejsów vlan’ na tym kontrolerze z którym mogą komunikować się punkty dostępowe. Podajemy go w formie samego IP bez maski.

Jak wgrać licencję na kontroler sieci Wi-Fi umożliwiająca dostęp do trybu konfiguracji z linii komend (CLI)?

Możliwość konfiguracji kontrolera z linii komend wymaga wgrania odpowiedniej licencji. Licencja nie wymaga dodatkowej opłaty, ale nie jest domyślnie zainstalowana na kontroler. Aby ją uzyskać należy skontaktować się ze wsparciem technicznym DCN Europe (support@dcneurope.eu).

Licencje umożliwiająca konfigurację przez CLI, może być zainstalowana tylko i wyłącznie z CLI. Licencja na kontrolerze musi mieć zawsze na nazwę: ‘configCtrl.licx’. Gdy plik licencyjny będzie miał inną nazwą to kontroler nam ją przyjmie, otrzymamy komunika, że licencja jest zainstalowana, jednak nadal nie będziemy mieć dostępu do menu ‘config’.

Odpowiedni plik z licencją kopiujemy poleceniem:

copy tftp://x.x.x.x/configCtrl.licx configCtrl.licx

Jako serwer źródłowy możemy użyć serwera tftp, ftp, sftp

Jak uzyskać dostęp do zasobów ``Download`` na stronie www.dcneurope.eu?

Dokumentacja techniczna oraz najnowsze oprogramowanie do urządzeń DCN dostępna jest na stronie www.dcneurope.eu w menu Download [1].

Dostęp do tych zasobów jest możliwy po zalogowaniu [3]. Jeżeli nie posiadasz danych do logowania, proszę wypełnij formularz [2].

Na podany w formularzu adres otrzymasz od nas hasło umożliwiające zalogowanie się i pobranie potrzebnych materiałów. Jeżeli posiadasz już hasło, ale wciąż masz problemy z dostępem, proszę skontaktuj się w opiekunem handlowym.